HUAWEI

Monetization Solutions

Adsota cung cấp dịch vụ kết nối, hỗ trợ và đồng hành cùng các Nhà phát triển đưa ứng dụng di động lên AppGallery - một trong những kho tải hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội đầy tiềm năng để thâm nhập vào thị trường quốc tế và tiếp cận với nhiều người dùng hơn.

Adsota

Huawei

Adsota

Huawei

Adsota

Huawei

Dịch vụ

K

ết nối các Nhà phát triển game và ứng dụng di động với kho tải AppGallery

Đ

ồng hành cùng Huawei đem đến các chương trình hỗ trợ dành cho các Nhà phát triển

T

ư vấn về thông tin, giải đáp các vấn đề kĩ thuật cho các Nhà phát triển

Chúng tôi đã kết nối

50+Ứng dụng

50+Nhà phát triển

sẽ nhận được

Các nhà phát triển

Đội ngũ tư vấn và hỗ trợ là các chuyên viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực ứng dụng di động

Đảm bảo tính nhanh gọn và chính xác bởi sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên viên kĩ thuật đến từ Huawei

Các Nhà phát triển sẽ được nhận những chương trình, các hình thức hỗ trợ tốt nhất thông qua Huawei Agency

Khách hàng