Market Insights

Báo cáo thị trường quảng cáo trực tuyến nói chung, cũng như thị trường di động & tình hình app monetization tại Việt Nam nói riêng được Adsota phát hành định kỳ, cung cấp các thông tin, xu hướng về thị trường quảng cáo trực tuyến, quảng cáo di động Việt Nam.

Báo Cáo Khủng Hoảng COVID-19: Tác Động Và Tiềm Năng Phục Hồi (Tháng Năm - 2020)

Những thay đổi trong các lĩnh vực kinh tế then chốt, hành vi người tiêu dùng và chiến lược thích nghi với trạng thái “bình thường mới” tại Việt Nam.

Xem thêm
Báo Cáo Khủng Hoảng COVID-19: Tác Động Và Tiềm Năng Phục Hồi (Tháng Năm - 2020)
Vietnam Digital Advertising Report (H2 - 2019)
Báo Cáo Thị Trường Quảng Cáo Di Động & Tình Hình App Monetization Tại Việt Nam - Mùa Lễ Hội 2018
Báo cáo thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam (Nửa đầu năm 2018)
Báo cáo thị trường quảng cáo di động & Tình hình App Monetization tại Việt Nam (Q4-2017)
Báo cáo thị trường quảng cáo di động & Tình hình App Monetization tại Việt Nam (Q3-2017)
Báo cáo thị trường quảng cáo di động & Tình hình App Monetization tại Việt Nam (Q2-2017)
Báo cáo thị trường quảng cáo di động & Tình hình App Monetization tại Việt Nam (Q1-2017)
Gaming - Miền đất hứa cho ngành quảng cáo
Thích nghi với COVID-19: Ngành Bán lẻ và Thương mại điện tử
Thích nghi với COVID-19: FOOD AND BEVERAGE