Nguồn Lực


Cộng đồng dùng mobile

Cộng đồng 30 triệu người dùng mobile của Adsota

Cộng đồng mạng xã hội

Cộng đồng 10 triệu người dùng trên các trang mạng xã hội

Cộng đồng các kênh truyển thông

Hơn 20 triệu người dùng trên cộng đồng các kênh truyền thông