Báo Cáo


Báo cáo thị trường quảng cáo trực tuyến nói chung, cũng như thị trường di động & tình hình app monetization tại Việt Nam nói riêng được Adsota phát hành định kỳ, cung cấp các thông tin, xu hướng về thị trường quảng cáo trực tuyến, quảng cáo di động Việt Nam, các số liệu chuyên ngành có giá trị cho các nhà quảng cáo (Advertiser), những người làm mobile marketing, cùng các nhà phát triển di động (Developer), phát hành nội dung số (Publisher).

Báo Cáo Khủng Hoảng COVID-19: Tác Động Và Tiềm Năng Phục Hồi (Tháng Năm - 2020)

Tải về

Vietnam Digital Advertising Report (H2 - 2019)

Tải về

Báo Cáo Thị Trường Quảng Cáo Di Động & Tình Hình App Monetization Tại Việt Nam - Mùa Lễ Hội 2018

Tải về

Báo cáo thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam (Nửa đầu năm 2018)

Tải về

Báo cáo thị trường quảng cáo di động & Tình hình App Monetization tại Việt Nam (Q4-2017)

Tải về

Báo cáo thị trường quảng cáo di động & Tình hình App Monetization tại Việt Nam (Q3-2017)

Tải về

Báo cáo thị trường quảng cáo di động & Tình hình App Monetization tại Việt Nam (Q2-2017)

Tải về

Báo cáo thị trường quảng cáo di động & Tình hình App Monetization tại Việt Nam (Q1-2017)

Tải về