Điều khoản sử dụng

1. Quy Định sử dụng.

Adsota cung cấp một sàn giao dịch các ứng dụng trực tuyến dành cho các website,wapsite, publisher và các Đối tác khác. Khi tham gia vào hệ thống, các thành viên sẽ được cung cấp công cụ - nền tảng kỹ thuật, sản phẩm (game - app) để phân phối trên chính các website/wapsite do thành viên sở hữu và quản lý, đồng thời với mỗi lượt tải thành công từ người dùng, thành viên sẽ sẽ được Adsota thanh toán doanh thu từ việc hợp tác kinh doanh đó.

2. Quy định về đăng ký thành viên.

Để sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Adsota, người dùng phải đăng ký thành viên và phải có trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập của tài khoản để tránh việc người khác sử dụng trái phép và phải thông báo kịp thời tới Adsota về bất kỳ trường hợp sử dụng trái phép nào. Adsota được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp thành viên đã không thực hiện đúng hướng dẫn và khuyến cáo nêu trên.

3. Quy định về hợp tác.

Đối tác cam kết là chủ sở hữu hoặc chủ thể khai thác hợp pháp của website và ứng dụng. Đối tác cam kết sẽ bồi hoàn cho Adsota nếu có bất kỳ khiếu nại nào đối với Adsota phát sinh từ việc đăng Quảng Cáo tại các Vị Trí Quảng Cáo trong phạm vi liên quan đến quyền sở hữu website của Đối tác.

Nếu vi phạm bất kỳ vấn đề nào quy định tại điều khoản này, Đối tác sẽ không được hưởng bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc đăng Quảng Cáo tại các Vị Trí Quảng Cáo và cam kết hoàn trả lại cho Adsota toàn bộ các khoản phí mà Đối tác đã nhận được liên quan đến việc đăng Quảng Cáo tại các Vị Trí Quảng Cáo và bồi thường cho Adsota toàn bộ các thiệt hại phát sinh.

Đối tác thực hiện các biện pháp kinh doanh nhằm giới thiệu sản phẩm đến cộng đồng đúng theo quy định của pháp luật.

Đối tác Được quyền biết đầy đủ các thông tin về chính sách và quyền lợi dành cho Đối tác.

4. Các quy định về tiếp thị và phân phối.

Nghiêm cấm mọi hành vi tiếp thị sản phẩm của Adsota trên các trang website/ wapsite/ forum có nội dung đồi trụy, phản động,….

Nghiêm cấm mọi hình thức tiếp thị sản phẩm của Adsota dưới các hình thức vi phạm pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chẳng hạn: Spam tin nhắn, email, lừa đảo cài đặt trên mạng và di động, quảng bá tại các website, wapsite, forum,... vi phạm pháp luật.

Nghiêm cấm các hành vi lừa dối hoặc gây nhầm lẫn. Chẳng hạn sử dụng các phần mềm gián điệp, những đoạn mã, chương trình, dữ liệu hay các lệnh, phương pháp lừa dối nhằm tạo ra hoạt động gian lận để nhận được hoa hồng như: các đăng kí khách hàng, các lượt tải nội dung số giả mạo,…

5. Quy định về thay đổi thông tin tài khoản.

Sau khi đăng ký tài khoản, thành viên có thể thay đổi thông tin đã đăng ký. Adsota cho phép thành viên sửa đổi các thông tin tài khoản bao gồm: mật khẩu, nghề nghiệp, nơi công tác, địa chỉ,… Adsota không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về những phát sinh liên quan đến việc thay đổi thông tin của thành viên.

6. Quy định về bảo mật thông tin.

Adsota không chia sẻ và/hoặc cung cấp các thông tin cá nhân của thành viên cho bên thứ ba mà không được phép. Trừ trường hợp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Adsota có thể gửi thư điện tử với mục đích thông báo, tuyên truyền quảng cáo, cung cấp thông tin theo các địa chỉ email các thành viên đã đăng ký. Nếu các thành viên không muốn nhận thư, có thể thông báo cho Adsota, Adsota sẽ ngừng cung cấp thông tin qua thư điện tử kể từ thời điểm nhận được từ chối của thành viên.

7. Quy định về quyền sở hữu trí tuệ.

Adsota là chủ sở hữu duy nhất đối với toàn bộ các sản phẩm game/app do Adsota phát triển. Ngoài việc phân phối, tiếp thị các sản phẩm trong phạm vi Bản quy định sử dụng này, thành viên không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác khi chưa có sự đồng ý của Adsota. Mọi hành vi cố tình vi phạm đều bị coi là hành vi xâm phậm quyền sở hữu trí tuệ của Adsota. Khi đó, thành viên đồng ý rằng Adsota được quyền áp dụng tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình và thành viên có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại phát sinh (nếu có) cho Adsota.

8. Quy định về sử dụng dịch vụ

Các thành viên khi sử dụng dịch vụ phải tuân thủ các quy định và các hướng dẫn của Adsota.

Trong trường hợp Adsota tiến hành bảo trì, nâng cấp hệ thống để nâng cấp dịch vụ, tiến hành bảo mật thông tin, hệ thống bị quá tải, và những trường hợp khác mang tính khách quan gây ảnh hưởng đến hệ thống, Adsota có thể dừng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh do việc dừng cung cấp với lý do trên gây ra.

9. Những hình thức bị cấm trên Adsota.

Adsota chỉ chấp nhận việc người dùng tự click quảng cáo, cài đặt quảng cáo một cách chủ động. Adsota không chấp nhận các hình thức sau:

  • Sử dụng máy ảo để click quảng cáo / install ứng dụng.
  • Sử dụng máy thật để click / cài đặt nhiều lần lên quảng cáo.
  • Tự click quảng cáo / cài đặt quảng cáo liên tiếp trên nhiều máy khác nhau.
  • Tác động vào ứng dụng để tạo ra các kết quả mà người dùng không mong muốn.
  • Tác động vào hệ thống gây số liệu sai lệch.

10. Hủy bỏ từ cách thành viên, từ chối thanh toán.

Trong trường hợp Adsota xác nhận được thành viên vi phạm các điều khoản tại Bản quy định sử dụng này, tùy từng trường hợp Adsota có thể ngừng hoặc hủy bỏ tài khoản của thành viên đó và/ hoặc được quyền từ chối thanh toán toàn bộ doanh thu phát sinh trong tài khoản của thành viên đó . Adsota không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp thành viên gây tổn hại đến lợi ích của Adsota hoặc người thứ ba thì thành viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại phát sinh.

1
Bạn cần hỗ trợ?